Activiteiten in de komende weken / Upcoming activities

In verband met de verspreiding van het coronavirus hebben we besloten om, tot er betere informatie beschikbaar is, alle activiteiten niet door te laten gaan. Hoewel het GGD in een telefonisch gesprek heeft aangegeven dat we door de grootte van onze activiteiten geen bijzondere maatregelen hoeven te nemen, willen we op deze manier de risico's voor onze medewerkers én onze klanten zo veel mogelijk beperken. Deze maatregel blijft van kracht zolang dat wenselijk is.

De winkel zelf blijft voorlopig wel open. 


Due to the spread of the coronavirus, we decided to cancel all activities until better information is available. Although the GGD indicated in a telephone conversation that we do not need to take any special measures due to the size of our activities, we try to limit the risks for our employees and our customers as much as possible. This measure will remain in force for as long as it is desirable.

 

The store remains open for now.